ČSN EN 179

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

Nouzový dveřní uzávěr:

  • Pro budovy bez přístupu veřejnosti například kanceláře, domy, byty a další veřejnosti uzavřené prostory
  • Uživatelé jsou seznámeni se způsobem otevírání dveří při poplachu
  • Nouzový dveřní uzávěr je vždy ovládan klikou nebo tlačnou plochou

Zkušenosti vztahující se k únikům z budov, nebezpečí požáru a/nebo kouře a všeobecné bezpečnosti ukazují, že je žádoucí, aby ve veřejných prostorech nebo těch,které musí být ovládány v únikových situacích, byly vybaveny nouzovými dveřními uzávěry podle běžných specifikací evropské normy.

Hlavní účelem požadavků na provedení obsažených v této evropské normě je bezpečný a úspěšný únik dveřním otvorem pomocí jednoduchého ovládání k uvolnění nouzového dveřního uzávěru, ačkoliv toto může vyžadovat předchozí znalost situace u dveří (např. vnitřní otevření).

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových dveřních uzávěrů mechanicky ovládaných buď klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro účel dosažení bezpečného úniku v nouzové situaci na únikových cestách.

Tabulka vlastností nouzového dveřního uzávěru dle ČSN EN 179

Pozice Kategorie   Třídy Klasifikace
1 Použití   -třída 3 Vysoká četnost používání a malá motivace vynaložení péče, to je tam, kde je možnost nehody a hrubého zacházení
2 Životnost   -třída 6 100 000 zkušebních cyklů
  -třída 7 200 000 zkušebních cyklů
3 Hmotnost dveřního křídla   -třída 5 Do 100 kg
  -třída 6 Do 200 kg
  -třída 7 Přes 200 kg
4

Vhodnost použití v protipožárních / protikouřových dveřích

  -třída 0                     Neschválen pro používání v protipožárních / protikouřových dveřních sestavách
  -třída A Vhodné pro používání v protikouřových sestavách založených na požadavcích podle B.1
  -třída B Vhodné pro používání v protikouřových a protipožárních dveřních sestavách založených na zkoušce v souladu s EN 1634-1
5 Bezpečnost při používání   -třída 1 Všechny nouzové dveřní uzávěry mají rozhodující bezpečnostní funkci, proto je pro účely této evropské normy určena pouze nejvyšší třída
6 Odolnost proti korozi   -třída 3 96 hodin (vysoká odolnost)
  -třída 4 240 hodin (velmi vysoká odolnost)
7 Bezpečnost   -třída 2 1 000 N
  -třída 3 2 000 N
  -třída 4 3 000 N
  -třída 5 4 000 N
8 Průmět ovládacího prvku   -třída 1 Průmět do 150 mm (velký průmět)
  -třída 2 Průmět do 100 mm (normový průmět)
9 Typ ovládání   -typ A Nouzový dveřní uzávěr ovládaný klikou
  -typ B Nouzový dveřní uzávěr ovládaný zařízením s tlačnou plochou
10 Oblast použití ve dveřích   -kategorie A              Vnější otevření jednokřídlových dveří, dvoukřídlové dveře: aktivní nebo neaktivní křídlo
  -kategorie B            Vnější otevření pouze jednokřídlových dveří
  -kategorie C             Vnější otevření dvoukřídlových dveří: pouze neaktivní křídlo
  -kategorie D           Vnitřní otevření pouze jednokřídlových dveří

 

ČSN EN 1125

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody.

Panikový dveřní uzávěr:

  • Pro budovy s přístupem veřejnosti například nemocnice, školy, obchodní centra, sportoviště a další veřejnosti přístupné budovy
  • V případě poplachu není zajištěna znalost způsobu otevírání dveří
  • Panikový dveřní uzávěr je vždy ovládán horizontálním madlem

Zkušenosti vztahující se k úniku z budov, nebezpečí požáru a/nebo kouře a všeobecné bezpečnosti ukazují, že je žádoucí, aby dveře ve veřejných prostorech, veřejných budovách, prostorech veřejné zábavy, obchodech apod. nebo těch, které musí být ovládány v panikových situacích, byly vybaveny panikovými dveřními uzávěry ovládanými horizontálním madlem podle běžných specifikací evropské normy.

Hlavním účelem požadavků na provedení obsažených v této evropské normě je bezpečný a úspěšný únik dveřním otvorem pomocí jednoduchého ovládání rukou nebo tlakem těla k uvolnění panikového dveřního uzávěru, s minimálním úsílim a bez předchozí znalosti panikového dveřního uzávěru.

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení panikových dveřních uzávěrů mechanicky  ovládaných buď horizontálním tlačným madlem nebo horizontálním dotykovým madlem, speciálně konstruovaným pro používání v panikové situaci na únikových cestách.

Tabulka vlastností panikového dveřního uzávěru dle ČSN EN 1125

Pozice  Kategorie   Třídy Klasifikace
1 Použití   -třída 3 Vysoká četnost používání a malá motivace vynaložení péče, to je tam, kde je možnost nehody a hrubého zacházení
2 Životnost   -třída 6 100 000 cyklů
  -třída 7 200 000 cyklů
3

 Hmotnost dveřního křídla

  -třída 5 Do 100 kg
  -třída 6 Do 200 kg
  -třída 7 Přes 200 kg
4

Vhodnost použití v protipožárních / protikouřových dveřích

  -třída 0 Neschváleno pro používání v protipožárních / protikouřových dveřních sestavách
  -třída A Vhodné pro používání v protikouřových dveřních sestavách založených na požadavcích podle B.1
  -třída B Vhodné pro používání v protikouřových a protipožárních dveřních sestavách založených na zkoušce v souladu s EN 1634-1
5 Bezpečnost při používání   -třída 1 Všechny nouzové dveřní uzávěry mají rozhodující bezúečnostní funkci, proto je pro účely této evropské normy určena pouze nejvyšší třída
6 Odolnost proti korozi   -třída 3 96 hodin (vysoká odolnost)
  -třída 4 240 hodin (velmi vysoká odolnost)
7 Bezpečnost   -třída 2 Panikové dveřní uzávěry jsou prvořadé pro ovládání dveří zevnitř a bezpečnostní požadavky jsou druhořadé k požadavkům bezpečnosti při používání
8 Průmět ovládacího prvku   -třída 1 Průmět do 150 mm (velký průmět)
  -třída 2 průmět do 100 mm (normový průmět)
9 Typ ovládání   -typ A Panikový dveřní uzávěr ovládaný tlyčným madlem
  -typ B Panikový dveřní uzávěr ovládaný dotykovým madlem
10 Oblast použití ve dveřích   -kategorie A Jendokřídlé dveře, dvoukřídlé dveře:aktivní nebo neaktivní křídlo
  -kategorie B Pouze jednokřídlé dveře
  -kategorie C Dvoukřídlé dveře: pouze neaktivní křídlo
 

ČSN EN 14846

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovladatelné zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, životnost a funkčnost elektrických alektronických součástí pro všechny typy elektromechanicky ovládaných zámků a zapadacích plechů používaných ve dveřích, balkonových dveřích a vstupních dveřích v budovách.

Tabulka vlastností podle ČSN EN 14846

Pozice Kategorie   Třída Klasifikace
1   Použití     -třída 1 Pro použití lidmi s vysokou pečlivostí o udržování a s malou možností nesprávného používání např. bytové dveře
  -třída 2 Pro použití lidmi s jistou pečlivostí o udržování a s jistou možností nesprávného používání např. dveře kanceláře
  -třída 3 Pro použití veřejnosti s malou pečlivostí o udržování a vysokou možností nesprávného používání např. dveře veřejných budov
2             Životnost               -třída A 50 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída B 100 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída C 200 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída F 50 000 zkušebních cyklů 10 N zatížení na střelku
  -třída G 100 000 zkušebních cyklů 10 N zatížení na střelku
  -třída H 200 000 zkušebních cyklů 10 N zatížení na střelku
  -třída L 100 000 zkušebních cyklů 25 N zatížení na střelku
  -třída M 200 000 zkušebních cyklů 25 N zatížení na střelku
  -třída R 100 000 zkušebních cyklů 50 N zatížení na střelku
  -třída S 200 000 zkušebních cyklů 50 N zatížení na střelku
  -třída W 100 000 zkušebních cyklů 120 N zatížení na střelku
  -třída X 200 000 zkušebních cyklů 120 N zatížení na střelku
  -třída Y 200 000 zkušebních cyklů 250 N zatížení na střelku
3         Hmotnost dveří a zavírací síla           -třída 1 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 2 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 3 Hmotnost dveří nad 200 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 4 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 5 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 6 Hmotnost dveří do 100 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 7 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 15 N
  -třída 8 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 15 N
  -třída 9 Hmotnost dveří nad 200 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 15 N
4       Vhodnost použití v protipožárních / protikouřových dveřích         -třída 0 Neurčené pro použití na protipožárních/protikouřových dveřních sestavách
  -třída A Vhodné pro použití na protipožárních/protikouřových dveřních sestavách
  -třída B S klasifikační dobou od: 15 minut
  -třída C S minimální klasifikační dobou od: 30 minut
  -třída D S minimální klasifikační dobou od: 60 minut
  -třída E S minimální klasifikační dobou od: 90 minut
  -třída F S klasifikační dobou od: 120 minut nebo větší
5 Bezpečnost při používání      Bez požadavku
6                Odolnost proti korozi, teplotě a vlhkosti                  Třída Koroze Teplota Vlhkost
   -třída 0  Odolnost není definována Odolnost není definována Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %)
   -třída A  Odolnost není definována Odolnost není definována  Úroveň 2 (55 °C vlhkost 95 %) 
  -třída B   Odolnost není definována Odolnost není definována  Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %)
  -třída C   24 h (Nízká odolnost)  +5 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída D   48 h (Průměrná odolnost)  +5 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída E   96 h (Vysoká odolnost)  +5 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída F   240 h (Velmi vysoká odolnost)  +5 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída G   48 h (Průměrná odolnost)  -10 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída H   96 h (Vysoká odolnost)  -10 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída J   240 h (Velmi vysoká odolnost)  -10 °C až 55 °C Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %) 
  -třída K   48 h (Průměrná odolnost)  -25 °C až 55 °C Úroveň 2 (55 °C vlhkost 95 %) 
  -třída L   96 h (Vysoká odolnost) -25 °C až 55 °C  Úroveň 2 (55 °C vlhkost 95 %) 
  -třída M   240 h (Velmi vysoká odolnost) -25 °C až 55 °C  Úroveň 2 (55 °C vlhkost 95 %) 
  -třída N   Odolnost není definována -25 °C až 55 °C  Úroveň 1 (40 °C vlhkost 95 %)
  -třída P Odolnost není definována -25 °C až 55 °C Úroveň 2 (55 °C vlhkost 95 %)
7        Bezpečnost          -třída 0 Bez požadavku na bezpečnost
  -třída 1 Minimální bezpečnost (boční síla 1 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 2 Nízká bezpečnost (boční síla 3 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 3 Střední bezpečnost (boční síla 5 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 4 Vysoká bezpečnost (boční síla 7 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 5 Vysoká bezpečnost (boční síla 7 kN na závoru) s odolnosti proti odvrtání (celková doba odvrtání 300 s)
  -třída 6 Velmi vysoká bezpečnost (boční síla 10 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 7 Velmi vysoká bezpečnost (boční síla 10 kN na závoru) s odolnosti proti odvrtání (celková doba odvrtání 600 s)
Bezpečnost - elektrická funkce    -třída 0 Bez požadavku
  -třída 1 Ukazatel stavu zvukový nebo zrakový pro vysunutou závoru
9Bezpečnost - elektrická manipulace  třída Ochrana proti poklesu napětí Ochrana proti účinkům přestřižení kabelu Ochrana proti účinkům manipulace s dráty Odolnost proti elektromag. manipulaci Odolnost proti elektrostat. výboji Odolnost proti elektrostat. manipulaci
  -třída 0 / / / / / /
  -třída 1 / / / / Úroveň 2 /
  -třída 2 Ano Ano / / Úroveň 4 Úroveň 4
  -třída 3 Ano Ano Ano Ano Úroveň 4 Úroveň 4

ČSN EN 12209

Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma pro mechanicky ovládané zámky a jejich zapadací plechy specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkčnost, které jsou určeny.

  • pro použití ve dveřích v budovách
  • pro použití na požárně odolných a kouřotěsných dělených dveřích vybavených zavíracím zařízením, umožňujícím takové dveře spolehlivě zavřít a tak dosáhnout samozavření v případě požáru
  • pro použití ve dveřích blokující požár k udržení požární neporušenosti dveřní sestavy

Tato norma specifikuje mechanicky ovládané zámky a zamykací systémy určené pro použití v rozdílných prostředích a bezpečnostních podmínkách a tím vyžadujicích rozdílné třídy.

Tato norma specifikuje rozměry a vlastnosti požadované pro bezpečnost a pro posouzení vhodnosti požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří.

Tabulka vlastností podle ČSN EN 12209

Pozice Kategorie   Třída Klasifikace
1   Kategorie použití     -třída 1 Pro použití lidmi s vysokou pečlivostí o udržování a s malou možností nesprávného používání např. bytové dveře
  -třída 2 Pro použití lidmi s jistou pečlivostí o udržování a s jistou možností nesprávného používání např. dveře kanceláře
  -třída 3 Pro použití veřejnosti s malou pečlivostí o udržování a vysokou možností nesprávného používání např. dveře veřejných budov
2         Životnost           -třída A 50 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída B 100 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída C 200 000 zkušebních cyklů bez zatížení na střelku
  -třída L 100 000 zkušebních cyklů 25 N zatížení na střelku
  -třída M 200 000 zkušebních cyklů 25 N zatížení na střelku
  -třída R 100 000 zkušebních cyklů 50 N zatížení na střelku
  -třída S 200 000 zkušebních cyklů 50 N zatížení na střelku
  -třída W 100 000 zkušebních cyklů 120 N zatížení na střelku
  -třída X 200 000 zkušebních cyklů 120 N zatížení na střelku
3         Hmotnost dveří a zavírací síla           -třída 1 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 2 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 3 Hmotnost dveří nad 200 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 50 N
  -třída 4 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 5 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 6 Hmotnost dveří do 100 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 25 N
  -třída 7 Hmotnost dveří do 100 kg, maximální zavírací síla 15 N
  -třída 8 Hmotnost dveří do 200 kg, maximální zavírací síla 15 N
  -třída 9 Hmotnost dveří nad 200 kg nebo podle specifikace výrobce, maximální zavírací síla 15 N
4    Vhodnost pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích      -třída 0 Není ověřeno pro použití na požárně odolných/kouřotěsných dveřních sestavách
  -třída A Vhodné pro použití na kouřotěsných dveřních sestavách, založené na zkoušce podle EN 1634-3, kde zámek přispívá k neporušenosti popsané v příloze A
  -třída B Vhodné pro použití na kouřotěsných a požárně odolných dveřních sestavách, založené na zkoušce podle EN 1634-1 nebo EN 1634-2, kde zámel přispívá k neporušenosti popsané v příloze A 
  -třída N Vhodné pro použití na kouřotěsných a požárně odolných dveřních sestavách, založené na zkouškách, kde zámek nepřispívá k držení dveří v zavřené pozici během zkoušky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti popsané v příloze A
5 Bezpečnost při používání   -třída 0 bez požadavku bezpečnosti
6       Odolnost proti korozi a teplotě         Třída  Koroze  Teplota 
  -třída 0 Bez požadavků na odolnost proti korozi Bez požadvku na teplotu 
  -třída A  Nízká odolnost (24 h) Bez požadvku na teplotu  
  -třída C  Vysoká odolnost (96 h) Bez požadvku na teplotu  
  -třída D  Velmi vysoká odolnost (240 h)  Bez požadvku na teplotu  
  -třída F  Vysoká odolnost (96 h) -10 °C až 60 °C
  -třída G  Velmi vysoká odolnost (240 h)  -10 °C až 60 °C 
 7        Bezpečnost a odolnost proti odvrtání           -třída 0  Bez požadavku na bezpečnost
  -třída 1  Minimální bezpečnost (boční síla 1 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 2  Nízká bezpečnost (boční síla 3 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 3 Střední bezpečnost (boční síla 5 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 4 Vysoká bezpečnost (boční síla 7 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 5 Vysoká bezpečnost (boční síla 7 kN na závoru) s odolnosti proti odvrtání (celková doba odvrtání 300 s)
  -třída 6 Velmi vysoká bezpečnost (boční síla 10 kN na závoru) a bez odolnosti proti odvrtání
  -třída 7 Velmi vysoká bezpečnost (boční síla 10 kN na závoru) s odolnosti proti odvrtání (celková doba odvrtání 600 s)
8         Identifikace požadavků na klíč dozických zámků           -třída 0 Bez požadavku
  -třída A minimálně tři stavítka
  -třída B minimálně pět stavítek
  -třída C minimálně pět stavítek, rozšířený počet efektivních kombinací
  -třída D minimálně šest satvítek
  -třída E minimálně šest stavítek, rozšířený počet efektivních kombinací
  -třída F minimálně sedm stavítek
  -třída G minimálně sedm stavítek, rozšířený počet efektivních kombinací
  -třída H minimálně osm stavítek, rozšířený počet efektivních kombinací

ČSN EN 1627

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

Tato evropská norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou kryty dopisních schránek nebo větrací mřížky. Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání.

Výrobek odolný proti vloupání: kompletně funkční prvek, který po zabudování a uzavření nebo uzavření a uzamčení mají tu vlastnost, že odolávají vloupání při vynaložení fyzické síly a pomocí definovaného nářadí

Bezpečnostní třída RC: úroveň odolnosti výrobku proti pokusu o vloupání

Bezpečnostní třída RC Předpokládané metody a pokusy o vloupání
1 Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím např. kopání, narážení ramenem, zdvihání, vytrhávání. Příležitostný zloděj typicky zkouší získat výhodu příležitosti, nemá zvláštní informace o úrovni odolnosti poskytnuté stavebnímu výrobku a znepokojuje se dobou a hlukem. Nepředpokládají se žádné zvláštní znalosti o pravděpodobné kořisti a úroveň rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je nízká.
2 Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednduchého nářadí a fyzického násilí např. šroubovák, kleště, klín nebo v případ mříží a nechráněných závěsů malé ruční pilky. Mechanické ruční vrtačky nejsou v této úrovni zloděje zahrnuty, protože jsou požadováné cylindrické vložky proti odvrtání. Při typickém náhodném pokusu o vloupání zloděje přijímá možné výhody příležitosti, má malé znalosti o pravděpodobnéúrovni odolnosti a znepokojuje se dobou a hlukem. Zloděj nemá žádné znalosti o pravděpodbném výsledku a počítá jen s nepatrným rizikem.
3 Zloděj se pokouší získat přístup při použití páčidla a dalšího šroubováku, ruční nářadí jako malé kladivo, důlčíky a mechanickou ruční vrtačku. S použitím páčidla má zloděj příležitost oplikovat zvýšenou sílu. S mechanickou ruční vrtačkou je zloděj schopen napadnout zranitelné uzamykací zařízení. Při typickém pokusu o vloupání zloděj přijímá možné výhody, má nějaké znalosti o pravděpodobné úrovni odolnosti a znepokojuje se dobou a hlukem. Žádné zvláštní znalosti o pravděpodobném prospěchu nejsou předvídané úroveň rizika, kterou je zloděj ochoten přijmout, je střední.
4 Zkušený zloděj používá navíc těžké kladivo, sekeru, dláta a přenosnou akumulátorovou vrtačku. Těžké kladivo, sekera a vrtačka dávají zloději možnost zvýšení počtu metod napadení. Zloděj předvídá přiměřený prospěch a je pravděpodobně odhodlaný pokračovat ve vloupání- Je také méně znepokojen s úrovní hluku, který vytváří a je připraven přijmout větší riziko.
5 Velmi zkušený zloděj používá navíc elektrické nářadí např. vrtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 125 mm. Použití úhlové brusky kromě toho rozšiřuje rozsah pravděpodobně úspěšných metod napadění.Zloděj předvýdá přiměřený výsledek, je odhodlaný pokračovat ve vloupání a je dobře organizován. Je také málo znepokojen úrovní hluku, který vytváří a je připraven přijmout vysoké riziko.
6 Velmi zkušený zloděj používá navíc sekáč, výkoné elektrické nářadí např. rtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 230 mm. Nářadí může ovládat jedna osoba, má vysokou úroveň výkonosti a je potenciálně velmi efektivní. Zloděj předvídá dobrou úroveň prospěchu, je odhodlaný pokračovat ve vloupání a je velmi dobře organizován. Není také znepokojený s úrovní hluku, který vytváří a je připraven přijmout vysoké riziko.