Jak vybrat vhodný zámek?

Ať už při výměně stávajícího zámku, nebo osazení dveří prvním zámkem, musíme vždy dbát na pár věcí.

Rozteč zámku je důležitá hlavně při výběru kování.

Jednou z nich je výběr správného backsetu a následně pak i rozteče. Většina výrobců dělí své zámky na úzké a široké a to souvisí právě s backsetem a hloubkou zádlabu. Do kovových dveří, kde máme zádlab 55 mm, nemůžeme vybrat široký zámek s backsetem 50 mm, protože jeho celkový zádlab je minimálně 80 mm. Takže vždy platí u výměny starého zámku změřit si backset a hloubku zádlabu, tak abychom nemusil nic převrtávat a u nových dveří hlavně hloubku zádlabu.

Před koupí zámku si také musíme vybrat jakým způsobem zámek chceme odemykat. Na výběr máme ze tří možností a to klíčem, přístupovým systémem v kombinaci se stisknutou klikou, nebo pouze přístupovým systémem.

Pokud jsme vybrali odemykání zámku pomocí přístupového systému, tak pak už jenom volíme co všechno by měl mít zámek za elektrické funkci jako například jestli zámek chceme s akustickou signalizací a nebo s mikrospínači, pro kontrolu stavů zámku.

Co je to rozteč a backset

Rozteč

udává rozměr v milimetrech mezi klikou a vložkou klíče. Vždy se měří od středu do středu viz obrázek. V České republice se nejčastěji používají rozteče 92 mm, 90 mm a 72 mm.

Backset

je rozměr v milimetrech, který udává vzdálenost mezi středem kliky a čelem zámku včetně viz. obrázek. V České republice se nejčastěji používají zámky s roztečí 35 mm a 45 mm pro kovové a plastové dveře a pro dřevěné 50 mm, 55 mm a 65 mm. Není ale výjimkou, že se v kovových dveřích používají zámky s větším backsetem a naopak.

Co je to paniková funkce a samozamykání?

Paniková funkce

neboli paniková klika je speciální vlastnost zámku, díky které nemusíte pro odchod z vnitřní strany používat klíč, nebo přístupový systém, ale stačí stisknout kliku, která zámek odemkne. V evropské unii a tím pádem v České republice platí norma ČSN EN 179:2008, která udává vlastnosti právě panikové kliky při úniku z budov (např. požáru a panice). 

Samozamykání

je opět vlastnost zámku díky, které nemusíte zámek zamykat žádným způsobem. stačí zavřít dveře a je zamčeno takzvaně na dva západy.

Rozdíl mezi mechanickým, elektromechanickým a motorovým zámkem.

Mechanický zámek

se používá ve většině případů s kováním klika/koule a to z toho důvodu, že do zámku se vkládá průchozí čtyřhran. Z vnitřní strany je vždy paniková funkce a z vnější strany se prochází pomocí klíče.

Elektromechanický zámek

se používá s kováním klika/klika. Ve většině případů se do zámku vkládá dělený čtyřhran. Z vnitřní strany je paniková klika anebo přístupový systém a z vnější strany se prochází buď pomoci klíče, nebo kombinací přístupového systému a stisknuté kliky.

Základní dvě provedení cívky u elektromechanického zámku

Klasická – EL / fail secure paniková klika je ve směru úniku trvale funkční. Venkovní klika, která je ovládaná elektricky přístupovým systémem je funkční po přivedení elektrického proudu.

Reverzní – REV / fail safe paniková klika je ve směru úniku trvale funkční. Venkovní klika, která je ovládaná elektricky přístupovým systémem je funkční po přerušení elektrického proudu.

Motorový zámek

se používá s kováním klika/koule a průchozím čtyřhranem. Z vnitřní strany je paniková funkce a z vnější strany se prochází pomocí přístupového systému.